nav MHHK home inspiratie 1 inspiratie 2
Inspiratie en instrument

Door een groene stip [green dot] op de plattegrond aan te klikken, gaat u naar een andere zaal. U bevindt zich in de zaal met de rode stip[red dot].

Vanaf 12 april 2003 is in het Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst de tentoonstelling Inspiratie en instrument te zien.

Met de tentoonstelling Inspiratie en instrument gunt het MHHK de bezoeker een kijkje in het ontstaansproces van de kunstwerken die meestal alleen in een gereed stadium te zien zijn.
In foto’s worden van de verschillende kunstenaars de inspiratiebronnen en de instrumenten (gereedschappen) die door de kunstenaars gebruikt worden bij de tot standkoming van hun kunstwerken in beeld gebracht.

Voor de meeste van de deelnemende kunstenaars bleek hun inspiratiebron moeilijk in beelden uit te drukken. Bij sommigen bleek de inspiratiebron in de loop der tijd langzaam te zijn veranderd.

Tastbaarder lijkt dan het gebruikte instrument of gereedschap, maar bij het fotograferen daarvan bleken er flinke twijfels te bestaan over de aard van het instrument zelf: ‘Is hetgeen ik in mijn handen hou het instrument, of zijn mijn handen dat?’


Aan Inspiratie en instrument is meegewerkt door:
Charl van Ark, Guus Beverdam, Ebba van der Bijl, Frans Bolscher, Jozef de Bot, Roelien Eenkhoorn, Peter Hoogers, Uli Langendorf, Ricardo Liong-A-Kong, Nico Lootsma, Ettie Nijlunsing, Louis van Reede, Fenneke ten Thij, Johan van der Veen.

De foto's zijn gemaakt door Kike Nagor.


^